Pendaftaran Kontraktor Dengan CIDB

GREDJENISBAYARAN
G1PPK-SPKK-STBRM 876
G2PPK-SPKK-STBRM 1,056
G3PPK-SPKK-STBRM 1,266
G4PPK-SPKK-STBRM 1,866
G5PPK-SPKK-STBRM 2,916
G6PPK-SPKK-STBRM 3,816
G7PPK-SPKK-STBRM 5,016

PPK: Perakuan Pendaftaran Kontraktor
SPKK: Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
STB: Sijil Taraf Bumiputera

Info:

  • Bayaran deposit sebanyak RM100 perlu dibuat untuk proses permohonan. Baki bayaran selepas permohonan diluluskan.
  • Klik di sini untuk membuat pendaftaran kontraktor dengan CIDB.

Pembaharuan kad CIDB

Pekerja Tempatan

TAHUNBAYARAN
1RM 85
2RM 135
3RM 185
4RM 225
5RM 260

Pekerja Asing: RM360

Info: